Najlepszy Żłobek
na tej
półkuli

Witaj w Bajkowym Żłobku!!!

 

Zapewniamy…

dzieciom do lat 3 opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
Opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Gwarantujemy…

dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka

Prowadzimy…

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniając rozwój psycho-motoryczny dziecka, właściwe do wieku dziecka

Zapewniamy…

i przyswajamy dzieciom zasady prawidłowego żywienia

Jeśteśmy…

żłobkiem: bezpiecznym, ciepłym, przytulnym, radosnym i bardzo twórczym

[/ezcol_1half]

Wspomagamy…

indywidualny rozwój każdego dziecka; u nas dzieci wszechstronnie się rozwijają i nabywają nowe umiejętności

Rozwijamy…

wrażliwość estetyczną dzieci, wyobraźnię, rozwijamy i kształtujemy uzdolnienia dziecka

Wspomagamy…

rodziców w wychowaniu dziecka, współpracujemy z rodzicami w szerokim tego słowa znaczeniu

Przestrzegamy…

zasad epidemiologicznych

 

 

 Możesz nas spotkać tutaj:


...

Skontaktuj się z nami:

512 - 382 - 972

biuro@bajkowyzlobek.pl

Bajkowy Żłobek
ul. Pułaskiego 3
41-100 Siemianowice Śląskie

Jako do nas dojechać:

© Copyright 2020 | ITake. All Rights Reserved. | Wordpress Design & Development by Robert Adamczyk