Najlepszy Żłobek
na tej
półkuli

Witaj w Bajkowym Żłobku!!!

– Karta zgłoszeniowa

(W celu zapisania do żłobka proszę o wypełnienie załączonej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i przesłania na:
 przedszkolesiemianowice@gmail.com bądź dostarczenia osobiście do naszej siedziby.)

– Opinia lekarza rodzinnego (o braku przeciwwskazań do przyjęcia dziecka)

– Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

– Dowód tożsamości rodzica/opiekuna prawnego

– Karta odbioru dziecka ze żłobka

– Wyprawka dziecka

– Statut Żłobka do wglądu i zapoznania się u dyrektora placówki.Możesz nas spotkać tutaj:


...

Skontaktuj się z nami:

512 - 382 - 972

biuro@bajkowyzlobek.pl

Bajkowy Żłobek
ul. Pułaskiego 3
41-100 Siemianowice Śląskie

Jako do nas dojechać:

© Copyright 2019 | ITake. All Rights Reserved. | Wordpress Design & Development by Robert Adamczyk